رویه های ارسال سفارش در تهران

ارسال فوری :
در صورتی که سفارش شما در بازه زمانی فعالیت فروشگاه باشد ، با انتخاب گزینه تحویل فوری ، مرسوله شما حداکثر 3 ساعت پس از ثبت سفارش به دست شما خواهد رسید .

  • در ارسال فوری ، هزینه ارسال به عهده مشتری بوده و توسط پیک در محل دریافت می گردد.
  • در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا عواملی که کنترل آن خارج از عهده مجموعه باشد ، مسئولیت تاخیر به عهده پیک ارسالی می باشد.
    ارسال گروهی :
    در ارسال گروهی ، سفارشات بیمه شده و توسط شرکت تی نکست توزیع می گردد . بازه ارسال به شرح زیر توسط مشتری انتخاب می شود :
  • برای سفارشاتی که شنبه تا دو شنبه قبل از ساعت 19 ثبت شده : ارسال روز سه شنبه در بازه های 9 الی 15 و 15 الی 21
  • برای سفارشاتی که از ساعت 19 دوشنبه تا جمعه ثبت شده : ارسال روز شنبه در بازه های 9 تا 15 و 15 تا 21
  • در ارسال گروهی ، مسئولیت عدم حضور گیرنده و عدم تحویل کالا به عهده مشتری بوده و ایران راوپاور در مقابل مسائل بعدی پیش آمده ، عواقبی را نخواهد پذیرفت