• شدت جریان خروجی:1.5 آمپر مخصوص موبایل، 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل، 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل، 1.8 آمپر مخصوص موبایل، 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل
  • تعداد درگاه خروجی:2